top of page

סוגי גלאים - DETECTORS

מתג מגנטי. מותקן בעיקר בדלתות. המתג מפעיל מערכת אזעקה לבית בשעה ששני חלקיו נפרדים האחד מן השני. 
גלאי נפח פנימי.  מצויד בחיישן אינפרא אדום פסיבי, שמתריע על חדירה למרחב  כאשר חל שינוי בטמפרטורה. גלאי הנפח מיוצרים בצורות שונות וניתן להתקינם על הקיר או על התקרה. קיימים דגמים שמתעלמים מחיות מחמד ובכך מונעות אזעקות שווא.
גלאי נפח חיצוניים. מותקנים על הקיר החיצוני של הבית. מטרתם לזהות ולהתריע על כניסת זרים למרחב החיצוני. בדרך כלל בנויים גלאים אלה משני חיישני אינפרא אדום ומכוילים כך שלא יפעילו אזעקת שווא בשעה שבעלי חיים עוברים לתומם בסביבה. קיימים גם דגמים שמשלבים טכנולוגיית מיקרוגל ובכך ממזערים את הסיכוי לאזעקות שווא.
גלאי וילון פנימי. מותקן בצידי החלונות ומיועד לכסות את השטח כמו וילון, בזוית גילוי צרה מאוד. גלאי זה דומה לגלאי נפח בכך שגם הוא פועל באמצעות חיישן אינפרא אדום. אלא שבמקרה זה הגלאי הוא אקטיבי ושולח קרן רגישה מאד שמתריעה על שנויים בטמפרטורה.
גלאי וילון חיצוני. מותקן בצידו החיצוני של החלון וכך מגן על פיתחו. יש יצרנים שמתגברים גלאים אלה באמצעות גלאי מיקרוגל.
גלאי אקטיבי. בנוי על טכנולוגיית משדר מקלט. האחד משדר קרני לייזר (או קרניים אינפרא אדומות), והשני קולט את הקרניים. מערכת האזעקה מופעלת רק במידה שהקרניים נקטעות. קיימים אורכים שונים ובכך ניתן לכסות שטח חלון גדול. לגלאים אלו קוראים בשם גלאי סורג, היות ומורכבים מכמות גדולה של קרני אינפרא.
גלאי אקוסטי זהו גלאי פסיבי פנימי שמצויד במיקרופון רגיש לקולות כגון דיבור, גרירת חפצים וניפוץ זכוכית. הגלאי מסוגל להבחין גם בתדרי קול שאינם נקלטים על ידי בני אדם ולזהות סוגי ניפוץ שונים של זכוכית.

קיימים גלאים נוספים שניתן לחברם למערכת ותפקידם אינו דווקא להתריע על פריצה, אלא על סכנה אחרת שעלולה להתרחש במרחב הביתי, כמו גלאי דליפת גז, גלאי עשן ואש, גלאי שמתריע על הצפת מים, ובנוסף לגלאים אלה ניתן גם לרכוש גלאי רוח שמתריע בפני סערה הולכת וקרבה.

bottom of page