top of page

מערכות אזעקה - Burglar Alarm Systems

מערכת הגנה  מפני פריצה היא בקר אלקטרוני המחובר לחיישנים שונים על ידי חיווט זרם נמוך או בחיבור אלחוטי צר-סרט (בישראל בתדר 433MHz)
מערכת אזעקה טיפוסית מורכבת מגלאים ומבקר. קיימים גלאים מסוגים שונים כאשר הנפוצים ביותר הם גלאי התנועה הידועים גם בשם גלאי נפח וחיישני פתיחה/סגירה.
הבקר מחובר לאמצעי התרעה (למשל, סירנה) וכן יש לו אפשרות לחייג ולהודיע על פריצה בטלפון למוקד או למשטרה. במקומות בעלי סיכון גבוה יש מערכות אזעקה המחוברות ליותר מאשר מוקד אחד וכן ביותר מאשר אמצעי דיווח אחד (למשל, רדיו, סלולר, אינטרנט וכו'). הבקר מופעל על ידי שנאי פנימי ומחווט למצבר למקרה של הפסקת חשמל. בקרים נבדלים אלה מאלה ביכולותיהם. הטובים שבהם מכילים יומן פעולות המפרט כל פעולה שנעשתה כגון: שעת הפעלת המערכת, מי הפעיל אותה (על פי קודים שונים הניתנים למפעילים שונים), מתי נוטרלה, איזה גלאי הפעיל את הסירנה, האם המצבר חלש, האם יש תקלה, ועוד.
מערכות האזעקה הינו השם העממי למערכות התראה לגילוי פריצה. תפקידן העיקרי של המערכות הינו להתריע מפני פריצה. הקונספציה של האבטחה האלקטרונית הינו כפול: (1)עיקרון ההרתעה: הפורץ הפוטנציאלי חייב להבחין, עוד בהיותו מחוץ לאתר בקיומה של מערכת כזו. מערכת הבנויה נכון גורמת לפורץ הפוטנציאלי לנסות את מזלו באתר אחר עקב החשש מפני גילויו על ידי חיישני המערכת. (2) עיקרון ההתראה: יצירת התראה קולית (אזעקה) וטלפונית מיד עם זיהוי הפורץ.

bottom of page